Ubezpieczenie na życie w PZU

Bezpieczne życie z ubezpieczeniem!

Ubezpieczenia na życie – najważniejsze kryteria podziału

Ubezpieczenia na życie – najważniejsze kryteria podziału

Polisa na życie jest rozwiązaniem budzącym spore zainteresowanie. Kusi atrakcyjną ceną, jest też często promowana jako rozwiązanie, które upora się ze wszystkimi naszymi problemami zapewniając stabilizację nie tylko nam, ale i bliskim nam osobom. Warto dowiedzieć się jednak nieco więcej na jej temat i oddzielić fakty od mitów krążących na temat ubezpieczenia na życie już od lat.

Zakup ubezpieczenia na życie – najważniejsze aspekty

Wybór polisy na życie zwykle jest reklamowany jako nieskomplikowany. Nie oznacza to jednak, że każde rozwiązanie okaże się taj samo niezawodne. Najważniejszym aspektem poruszanym podczas analizy dostępnych na rynku propozycji wydaje się rodzaj polisy. Tylko od nas zależy więc, czy ubezpieczenie będzie mieć charakter ochronny, czy też może zapewni nam nie tylko ochronę, ale również oszczędzanie. Kwestiami wartymi poruszenia są także ryzyko, tak zwane wyłączenia odpowiedzialności oraz sama suma ubezpieczenia. Nie można zapominać także o miesięcznej wysokości składki oraz o samym ubezpieczycielu, bo nie każda agencja jest opisywana jako tak samo zaangażowana w odpowiadanie na potrzeby swoich klientów.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Wiedząc, jakie kwestie związane z ubezpieczeniami na życie zasługują na szczególną analizę, można zacząć zastanawiać się nad konkretnymi propozycjami. W tym miejscu wiele osób odkrywa z pewnym zaskoczeniem, że nie ma mowy o jedynym tylko typie polisy. Najbardziej popularny podział zwraca uwagę na:

– polisy ochronne i mieszane,

– ubezpieczenia indywidualne i zbiorowe.

Polisy ochronne są najbardziej klasycznymi propozycjami skierowanymi do osób zainteresowanych ubezpieczeniami na życie. Charakteryzuje je stosunkowo niska składka miesięczna, a także jasno sprecyzowany cel – całość wpłaconej składki jest przeznaczona na ewentualne odszkodowanie. Tak zwane polisy mieszane mogą funkcjonować w wariancie oszczędnościowym oraz inwestycyjnym. Są droższe, przynajmniej część składki trafia jednak na konto polisowe i jest wypłacana, gdy kończy się czas obowiązywania umowy.

Ubezpieczenia na życie możemy też dzielić mając na uwadze to, jak wiele osób chce z nich korzystać. Co ciekawe, ubezpieczenia indywidualne nie są wcale tymi, z których może korzystać wyłącznie jedna osoba. Taki charakter mają choćby ubezpieczenia rodzinne adresowane nawet do dziesięciu użytkowników. Cieszące się dużą popularnością ubezpieczenia grupowe to z kolei te, które są zawierane w szkole lub w miejscu pracy. Są zwykle tańsze od polis indywidualnych, ubezpieczeni nie mogą jednak samodzielnie decydować o tym, jaki będzie zakres ich ochrony i wysokość ewentualnego odszkodowania.

Dowiedz się, dlaczego warto posiadać ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa w trudnych momentach w naszym życiu. Najczęściej zawieramy je po to, aby chronić i zabezpieczyć finansowo naszych bliskich na wypadek śmierci. Decydując się na wykupienie ubezpieczenia na życie w formie podstawowej zabezpieczamy naszą rodzinę, ponieważ sami nie możemy z niego skorzystać. Jednak

ubezpieczenie na życie to już nie tylko wsparcie dla rodziny w przypadku śmierci. Jego zakres może być dużo większy. Pozwala ono także zabezpieczyć to, co ważne dla nas i dla naszej rodziny. Ubezpieczenie na życie może być dostosowane do naszych potrzeb, oczekiwań a jego zakres zależy od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego i podpisanej przez nas umowy.

Ubezpieczenie na życie: co musisz o nim wiedzieć

Podstawowe ubezpieczenie na życie obejmuje wszystkie możliwe przyczyny śmierci ubezpieczonego. Kupując ubezpieczenie zabezpieczamy finansowo osoby nam najbliższe. Wypłatę środków z tego ubezpieczenia otrzymują osoby, które wskażemy w polisie ubezpieczeniowej, dlatego tak ważne jest by zwrócić na to uwagę podpisując umowę z naszym ubezpieczycielem. Wybierając podstawowy zakres ubezpieczenia decydujemy się na sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, jaka zostanie wypłacona po naszej śmierci osobie uposażonej (wskazanej w polisie).

Warto wiedzieć, że w sytuacji starania się o przyznanie kredytu hipotecznego, bank może poprosić o okazanie polisy ubezpieczenia na życie. Kredytodawcy traktują to ubezpieczenie jako dodatkowe zabezpieczenie kredytu.

W jakich sytuacjach bliscy otrzymają wypłatę środków z naszego ubezpieczenia na życie:

– śmierci po chorobie przewlekłej

– śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

– śmierci w wyniku udaru, zawału serca

– śmierci w wyniku samobójstwa

– śmierci w trakcie zabiegu operacyjnego

– śmierci z przyczyn naturalnych

Jakie korzyści płyną z Ubezpieczenia na życie (www.superpolisa.pl)?

Ubezpieczenie na życie daje nam dodatkowe zabezpieczenie finansowe w przypadku śmierci. Istnieje jednak możliwość rozszerzenia zakresu ochrony na wypadek pogorszenia stanu zdrowia z powodu nieszczęśliwych wypadków i chorób. Firmy ubezpieczeniowe przygotowały dla nas szereg ofert związanych z dodatkowym ubezpieczeniem.

Wśród nich znajdziemy takie, które dają nam między innymi gwarantowaną rentę dożywotnią, a w przypadku śmierci świadczenie będzie otrzymywała osoba uposażona.

Możliwe korzyści płynące z rozszerzenia ubezpieczenia na życie:
– realna pomoc finansowa w przypadku śmierci
– ochrona najbliższych przed problemami finansowymi
– wsparcie w przypadku chorób, pobytów w szpitalu
– kompleksowa ochrona życia i zdrowia
– dodatkowa gotówka w przypadku urodzenia się dziecka

PZU – ubezpieczenia majątkowe i życiowe

Jedną z firm ubezpieczeniowych znanych i cenionych na polskim rynku jest PZU. Towarzystwo Ubezpieczeniowe posiada w swojej ofercie wiele produktów majątkowych i życiowych. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Ubezpieczenia majątkowe PZU

Standardowo także PZU proponuje swoim odbiorcom następujące ubezpieczenia:

– PZU Dom, wariant od wszystkich ryzyk, czyli nieumyślne działanie człowieka i zwierząt oraz wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zdarzenia losowe. Obejmuje zakresem m.in. nieruchomość, czyli dach i budynek z zewnątrz; wyposażenie od kradzieży i innych zdarzeń losowych; budowle, czyli bramy wjazdowe, elementy drobnej architektury na posesji.

– PZU Auto, OC, AC, Szyba, NNW, kompleksowe ubezpieczenie Twojego pojazdu od ryzyk, które będziesz potrzebował. Działa nawet w momencie wykupionego AC i pogryzienia przewodów przez gryzonie, czy zmiany wnętrza w przypadku niemile pachnącego rozlanego skiśniętego mleka.

– OC w życiu prywatnym, szkody wyrządzone nieumyślnie osobom trzecim, działają na terenie całej Polski. Istnieje możliwość rozszerzenia działania na Europę i Świat.

– Wojażer, ubezpieczenie turystyczne na Polskę, Europę lub Świat. Najbardziej istotna jest w nim suma kosztów leczenia, ponieważ obejmuje ona leczenie ambulatoryjne, wizyty u specjalistów, pobyt w szpitalu za granicą.

– NNW dzieci i młodzieży, ale i osób dorosłych. Obejmuje Polskę, niezależnie od miejsca pobytu i celu wyjazdu. Może być rozszerzone o wypadek komunikacyjny, trwałe inwalidztwo, czy tzw. dietę szpitalną, czyli przebywanie w nim z powodu uszczerbku na zdrowiu.

Ubezpieczenia życiowe PZU

Do najważniejszych należy zaliczyć ubezpieczenia indywidualne i grupowe (pracownicze). W przypadku większych firm PZU proponuje pracownikom także karty rabatowe na ubezpieczenia majątkowe. Standardowy zakres obejmuje opiekę lekarską, nieszczęśliwe wypadki, urodzenie dziecka, śmierć rodzica itp. To także bardzo często, w zależności od wybranego wariantu, szybszy dostęp do specjalistów, badania ambulatoryjne, czy rehabilitacja.

Dedykowana aplikacja dla klientów

PZU oferuje swoim aktualnym i przyszłym klientom dedykowaną aplikację pod nazwą Moje PZU. Każda z osób, która założy tam konto, na komputerze i w komórce będzie mogła na bieżąco śledzić zawarte umowy ubezpieczenia. Bez większych problemów zgłosi szkodę majątkową i życiową, czy zobaczy, jakie dokumenty są jeszcze wymagane w danej sprawie.

PZU wychodzi naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, oferując im dedykowaną aplikację oraz szeroką gamę ubezpieczeń majątkowych i życiowych.